suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kiteen kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kitee
  • Julkinen palvelu

Maisematyölupa haetaan sähköisen asiointipalvelun Lupapisteen kautta.

Toimi näin

Kun suunnittelet maisematöitä, esim. puiden/puun kaatamista esimerkiksi omakotitontillasi kaava-alueella, ota aina yhteys Kiteen kaupungin rakennustarkastajaan tai puutarhuriin. Rakennustarkastaja yhdessä kaupungin puutarhurin kanssa määrittelevät onko puulla esimerkiksi maisemallista arvoa ja edellyttääkö toimenpide luvan hakemista.

Maisematyölupaa haetaan lupahakemuksella, joka voidaan toimittaa postitse osoitteeseen Kiteen kaupunki, rakennusvalvonta Kiteentie 25, 82500 Kitee tai tuoda rakennusvalvonnan asiakaspalveluun Kiteen kaupunginvirastoon. Lisätietoja maisematyöluvan tarpeesta sekä lupahakemuslomake löytyvät Kiteen kaupungin verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Vähäisissä toimenpiteissä luvanvaraisuus on aina varmistettava rakennusvalvonnasta.

Palvelu on maksullinen.

Luvasta peritään Kiteen rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukainen maksu.


Voimassaoloaika

Maisematyölupa on voimassa kolme vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKiteen kaupunki
Palvelusta vastaaKiteen kaupunki
Alue Kitee
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kiteen kaupunki
Päivitetty: 9.12.2021