suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Maa-aineslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, ettei maa-ainesten otto turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Keuruun ja Mänttä-Vilppulan maa-ainesluvat käsittelee Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Maa-aineslupa myönnetään yleensä 10 vuodeksi kerrallaan. Maa-ainesten ottaminen edellyttää alueen maisemointia ottamistoiminnan päätyttyä.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen tai maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin ottamisen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarveotosta on ilmoitettava ottamisen sijainti ja laajuus silloin, kun otettava ainesmäärä samasta paikasta on yli 500 k-m3.

Toimi näin

Toimita Keurusselän ympäristönsuojelujaostolle osoitettu hakemus asianomaisen kunnan ympäristönsuojelusihteerille.

Kenelle ja millä ehdoin

Maa-ainesten ottaminen on mahdollista maa-aineslain säädettyjen edellytysten täyttyessä. Maa-ainesluvassa annetaan lupamääräyksiä, joita ottotoiminnassa tulee noudattaa.

Palvelu on maksullinen.

Maa-ainesten ottamiseen liittyvistä maksuista on määrätty Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksassa (katso taksa ympäristönsuojelun verkkosivuilta kohdasta "Luvat ja ilmoitukset").


Määräaika

Hae maa-aineslupaa hyvissä ajoin.

Käsittelyaika

Maa-aineslupahakemuksen käsittely kestää vähintään kolme (3) kuukautta kuulemis- ja valitusaikoineen.

Voimassaoloaika

Maa-aineslupa on yleensä voimassa 10 vuotta.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki, Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto
Muut vastuuorganisaatiotKeurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto
Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu, Mänttä-Vilppula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 4.11.2019