suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Maa-aineslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, ettei maa-ainesten otto turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten otta ...

Toimi näin

Toimita Keurusselän ympäristönsuojelujaostolle osoitettu hakemus asianomaisen kunnan ympäristönsuojelusihteerille.

Kenelle ja millä ehdoin

Maa-ainesten ottaminen on mahdollista maa-aineslain säädettyjen edellytysten täyttyessä. Maa-ainesluvassa annetaan lupamääräyksiä, joita ottotoiminnassa tulee noudattaa.


Määräaika

Hae maa-aineslupaa hyvissä ajoin.

Käsittelyaika

Maa-aineslupahakemuksen käsittely kestää vähintään kolme (3) kuukautta kuulemis- ja valitusaikoineen.

Voimassaoloaika

Maa-aineslupa on yleensä voimassa 10 vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto, Keuruun kaupunki

Muut vastuuorganisaatiot

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto

Palvelusta vastaa

Keuruun kaupunki
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 1.4.2022