suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Sipoo
  • Julkinen palvelu

Kunnalta tulee hakea lupaa katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten. Tällaisen luvan myöntää mittaus- ja kiinteistöpäällikkö. Jos yksityinen vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaataan varten, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

Kunnan omistamalla tai hallitsemalla alueella ei saa suorittaa kaivutöitä ilman kunnan myöntämää voimassa olevaa kaivulupaa. Katu- ja puistoalueilla suoritettavat kaivuutyöt edellyttävät aina kunnan myöntämän kaivuuluvan asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään sekä alueella, jolla on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Yksittäisten puiden kaataminen asemakaava-alueella edellyttää kunnan Tekniikka- ja ympäristöosaston myöntämää lupaa (maankäyttö- ja rakennuslaki 128§). Lupaa myönnettäessä huomioidaan puiden kaatamisen vaikutus katukuvaan sekä mm. alueen ilmakaapelit, ajoteiden ja rakennusten läheisyys sekä ympäröivät puut.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Mikäli tarvitset käyttöluvan katu- tai viheralueen käyttöön esimerkiksi tapahtuman järjestämiseksi, ota yhteyttä Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöpalveluihin. Anomus tehdään kirjallisesti, ja siihen tulee liittää mukaan kartta suunnitellusta aluevarauksesta sekä tiedot tapahtuman sisällöstä, ajankohdasta ja kestosta.

Kaivutyölupa ja puunkaatolupaa haetaan kirjallisesti lomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Käyttöluvan myöntämisen ehdot harkitaan tapauskohtaisesti. Lupaa ei myönnetä, jos se on ristiriidassa kunnan omien toimintojen tai periaatteiden kanssa.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu esimerkiksi kaksinkertaisena.

Käyttöluvista voidaan periä korvauksia. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu esimerkiksi kaksinkertaisena.


Voimassaoloaika

Lupa on voimassa luvassa määritellyn ajan.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Jos yksityinen taho vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaansa vuoksi, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSipoon kunta
Palvelusta vastaaSipoon kunta
Alue Sipoo
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 28.2.2020