suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkkalan kunta

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Pirkkala
  • Julkinen palvelu

Pirkkalan kunnan hallinnoimilla katualueilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät työt edellyttävät katu- ja sijoituslupaa.

Katu- ja sijoitusluvan avulla kunta valvoo yleisillä alueilla tapahtuvia töitä. Pirkkalan kunnassa katu- ja sijoituslupa tehdään molempien osapuolten allekirjoittamana

sopimuksena. Työt pyritään rajaamaan tarkasti sekä työ tekemään nopeasti ja turvallisesti niin, että yleisillä alueilla aiheutettu haitta töistä jää mahdollisimman pieneksi. Työn jälkeen tarkastetaan, että alue on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

Lisätietoja katu- ja sijoitusluvista, valittavasta lupamuodosta ja lupaehdoista saat Katu- ja sijoituslupien hakuohje ja lupaehdot -ohjeesta.

Luvan hakija täyttää katu- ja sijoituslupahakemuksen, tulostaa ja allekirjoittaa hakemuksen. Skannaa allekirjoitetun hakemuksen ja lähettää sen sähköpostilla liitteineen osoitteeseen katuluvat[at]pirkkala.fi.

Erilaisten tapahtumien yms. järjestämiseen kunnan viheralueilla tarvitaan myös lupa kunnalta. Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisella hakemuksella ja se toimitetaan kunnan kirjaamoon postitse tai sähköpostitse.

Päätökset katu- ja sijoitusluvista tekee yhdyskuntajohtaja.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu esimerkiksi kaksinkertaisena.


Määräaika

Työstä vastaavan on tehtävä katulupahakemus kunnalle 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työ voidaan aloittaa, kun katulupasopimus on allekirjoitettu.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Jos yksityinen taho vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaansa vuoksi, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelusta vastaaPirkkalan kunta
Palvelun toteuttaaPirkkalan kunta
Alue Pirkkala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pirkkalan kunta
Päivitetty: 9.1.2019