suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Tampereen Vesi

Organisaatio

Vaihtoehtoinen nimi Tampereen Vesi Oy

Vastaamme vesihuoltopalveluista Tampereella ja osin naapurikunnissakin juomaveden toimittamisesta jätevesien puhdistamiseen. Teemme liitoskohtalausunnot ja vesisopimukset vesihuoltoon liittyville Tampereella ja Pirkkalassa.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin