suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen Vesi

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Heti rakennusprojektin alussa tarvitset liitoskohtalausunnon kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmia sekä verkostoon liittymistä varten. Liitoskohtalausunto on maksuton.

Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, joka veloitetaan, kun kiinteistösi liitetään vesihuoltolaitoksen palveluihin. Liittymismaksu määräytyy asemakaavan tai rakennusluvan rakennusoikeuden tai jos se ylittyy, sallitun kerrosal ...

Toimi näin

Liitoskohtalausunto on maksuton. Voit tilata sen tilauslomakkeella, jonka voi palauttaa sähköpostitse. Lausunnossa käsitellään kaikki liitoslajit; jätevesi, sadevesi ja hulevesiliitokset. Hakemuksen liitteeksi pitää liittää kopio asemapiirroksesta.

Vesisopimusta varten voit lähettää tiedot sähköisillä lomakkeilla.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Palvelun toteuttaa

Tampereen Vesi

Palvelusta vastaa

Tampereen Vesi
Tekstistä vastaa: Tampereen Vesi
Päivitetty: 28.9.2023