suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkkalan kunta

Vesi- ja jätevesiverkostoon liittyminen

  • Palvelu
  • Pirkkala
  • Julkinen palvelu

Tampereen Vesi hoitaa kaikki Pirkkalan kunnan vesiasiat: vesisopimukset, liitoskohtalausunnot, laskutukset. Tampereen Veden sivustolta löydät tietoja veden laadusta ja kovuudesta, mahdolliset häiriötiedotteet ja paljon hyödyllistä tietoa vesiasiosta.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistön on liityttävä vesijohtoon ja viemäriin, jollei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ole hakemukses ...

Toimi näin

Ohjeet liittymiseen löydät Tampereen Veden verkkosivuilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Muut vastuuorganisaatiot

Tampereen Vesi Liikelaitos

Palvelusta vastaa

Pirkkalan kunta
Tekstistä vastaa: Pirkkalan kunta
Päivitetty: 22.8.2023