suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Organisaatio

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa. Lakisääteisiin tehtäviin kuuluu toimia aluekehityksestä annetun lain mukaisena aluekehitysviranomaisena sekä huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maakuntakaavoituksesta. Erityisen tärkeänä tehtävänä on maakunnan etujen ajaminen, omaehtoinen kehittäminen sekä yhteisen tahdon muodostaminen ja esille tuominen pohjoiskarjalaisten hyväksi.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin