suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • 13 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita Pohjois-Karjalassa. Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista alueidenkäyttöä maakunnassa. Maakuntakaava myös havainnollistaa ja välittää valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita ja sovittaa niitä yhteen niin maakunnallisten kuin paikallisten tavoittei ...

Toimi näin

Jos haluat osallistua maakuntakaavoitukseen, saat ohjeet maakunnan liitolta.

Kenelle ja millä ehdoin

Pohjois-Karjalassa maakuntakaava laaditaan vaiheittain. Voit vaikuttaa maakuntakaavaan vireillä olevassa vaiheessa. Vireillä olevasta vaiheesta ja palautteen antamisen tavoista kerrotaan maakuntaliiton internetsivulla.

Tausta ja lainsäädäntö

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin maakuntakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua maakunnan kaavoitusprosessiin.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma kaavassa mukana olevien kuntien alueiden käytöstä. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan alueita, joiden kehittäminen katsotaan eri syistä tarpeelliseksi.

Maakuntakaavan laatimisesta ja muusta maakunnan suunnittelusta huolehtii kuntayhtymä eli maakunnan liitto, jossa alueen kuntien on oltava jäseninä. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain.

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Palvelusta vastaa

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Tekstistä vastaa: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Päivitetty: 1.2.2022