suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • 13 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maakuntaliiton kirjaamon hallussa ovat aineistot toiminta-ajalta vuodesta 1993 alkaen.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Yhteydenotot ensisijaisesti kirjaamon sähköpostiin kirjaamo(at)pohjois-karjala.fi.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Palvelusta vastaa

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Tekstistä vastaa: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Päivitetty: 5.4.2023