suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Organisaatio

Vaihtoehtoinen nimi Fimea

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa. Viraston tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Fimea on osa eurooppalaista lääkevalvonnan viranomaisverkostoa ja suuntautuu aktiiviseen kansainväliseen yhteistyöhön.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin