suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lääkkeiden tukkukauppaan liittyvät luvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Lääketukkukauppalupa, jonka voi saada lääkeasetuksen 2 §:n edellytykset täyttävä hakija.

Toimi näin

Haettaessa Fimealta lupaa harjoittaa lääkkeiden tukkukauppaa, on hakemukseen liitettävä lääkeasetuksen (693/1987) 2 §:ssä luetellut asiakirjat ja selvitykset.

Ennen lääkevalmisteiden tukkukauppaluvan hakemuslomakkeen täyttämistä on hyvä tutustua myös Fimean määräykseen 1/2019 lääkkeiden hyvistä jakelutavoista.

Lupia haetaan Fimean verkkosivuilla julkaistulla lomakkeella liitteineen tai vastaavat tiedot sisältävällä vapaamuotoisella Fimean kirjaamoon toimitetulla hakemuksella.

Sähköisesti täytettyä hakemuslomaketta tulee täydentää ohjeiden mukaisesti liitteillä. Täytetty lomake tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna liitteineen Fimeaan. Muutoshakemukseen tarvitsee lisätä vain muutokseen liittyvät liitteet.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakijalla on esitettävä hakemuksessaan tiedot vastuunalaisesta johtajasta, joka täyttää lääkelain 33 §:n mukaiset edellytykset ja on Valviran laillistama proviisori.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Palvelusta vastaa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Tekstistä vastaa: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Päivitetty: 26.1.2021