suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Mitä teen?

Ero puolisosta

Erojärjestelyistä sopiminen

Mistä lapsen asioista sovitaan erotessa?

Sopikaa erotessa

  • keille lasten huoltajuus jää eron jälkeen
  • miten lasten asuminen järjestetään
  • miten lapset saavat tavata vanhempaa, joka ei asu lasten kanssa
  • maksaako toinen vanhemmista elatusapua.
Päivitetty: 25.2.2022

Sopikaa lapsen asioista neuvotellen

  • Pyrkikää sopimaan asioista hyvässä hengessä. Vaikka parisuhteenne on päättynyt, yhteinen vanhemmuutenne ei pääty
  • Muistakaa kuunnella myös lapsen toiveita, vaikka ette pystyisikään toteuttamaan niitä.
  • Neuvontaa saatte hyvinvointialueenne lastenvalvojalta. Hän avustaa lapsia koskevien sopimusten tekemisessä. Kun lastenvalvoja on vahvistanut sovitut asiat, ovat ne juridisesti pitäviä eli sitovat molempia vanhempia.
Päivitetty: 27.12.2022

Jos sopiminen ei onnistu, hakeutukaa sovitteluun

Maksuttomassa perheasioiden sovittelussa voitte pohtia perhetilannettanne ja eroa lasten näkökulmasta. Sovittelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että lapset voivat säilyttää hyvät suhteet vanhempiinsa myös eron jälkeen. 

Päivitetty: 27.12.2022

Miten omaisuus jaetaan avioerossa?

Aviopuolisoilla ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen.

Kun puolisot eroavat, heidän omaisuutensa lasketaan yhteen ja jaetaan kahtia. Tätä kutsutaan omaisuuden ositukseksi.

Käytännössä enemmän omistava puoliso joutuu yleensä luovuttamaan omaisuuttaan toiselle tasinkona.

Päivitetty: 9.1.2023

Miten omaisuus jaetaan avoerossa?

Kun eroatte avoliitosta, pidätte molemmat oman omaisuutenne. Pidät siis sen, mikä on nimissäsi, ja puolisosi pitää sen, mikä on hänen nimissään.

Teidän täytyy kuitenkin sopia, miten aiotte jakaa mahdollisen yhteisen omaisuutenne. Yhteistä omaisuutta voi olla esimerkiksi asuntonne huonekalut tai yhdessä omistamanne asunto.

Päivitetty: 9.1.2023