suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Avoliiton purkautumiseen liittyvien asiakirjojen rekisteröinti

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Maistraatti rekisteröi Omaisuuden erottelukirjoja ja Hyvitystä koskevan sopimuksia.

Avoliittoasioiden rekisteriin talletetaan tietoja avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetuista asiakirjoista, joita ovat omaisuuden erottelukirja ja hyvitystä koskeva sopimus tai muu asiakirja. Rekisterin käyttötarkoituksena on kyseisten asiakirjojen rekisteröitäväksi jättämiseen ...

Toimi näin

Asiakirjat voidaan jättää rekisteröitäväksi missä tahansa maistraatissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakirjojen rekisteröinti koskee vain 1.4.2011 jälkeen purkautuneen avoliiton johdosta tehtävää omaisuuden erottelukirjaa tai hyvitystä koskevaa sopimusta/muuta asiakirjaa. Puolisoiden lisäksi myös kuolleen puolison perilliset voivat vaatia omaisuuden erottelua sekä pesänjakajaa ja ilmoittaa kaikki lain 11 §:ssä tarkoitetut asiakirjat rekisteröitäviksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Digi- ja väestötietovirasto

Palvelusta vastaa

Digi- ja väestötietovirasto
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 31.5.2021