suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Miten toimin

Edunvalvonta tai edunvalvontavaltuutus

Edunvalvojan vaihtaminen tai edunvalvonnan lakkauttaminen

Mitä jos en ole tyytyväinen edunvalvojan toimintaan?

Jos olet tyytymätön edunvalvojan toimintaan, sinun kannattaa ensin keskustella ongelmasta edunvalvojasi kanssa. Jos esimerkiksi saat mielestäsi liian vähän käyttövaroja, edunvalvojasi voi selvittää, voisiko määrää taloudellisen tilanteesi puolesta nostaa. 

Jos edunvalvojana on yleinen edunvalvoja, voit ottaa yhteyttä johtavaan yleiseen edunvalvojaan. Johtava yleinen edunvalvoja on edunvalvojien esihenkilö. Jos esimerkiksi koet saaneesi epäasiallista kohtelua tai epäilet, että asioitasi ei ole hoidettu asianmukaisesti, johtava yleinen edunvalvoja voi ottaa asian puheeksi edunvalvojasi kanssa. 

Jos edunvalvoja on mielestäsi toiminut etusi vastaisesti, voit tehdä kantelun Digi- ja väestötietovirastolle. Avautuu uuteen ikkunaan.  

Päivitetty: 17.6.2022

Miten edunvalvojan voi vaihtaa?

Jos haluat vaihtaa edunvalvojaa, voit hakea edunvalvojan vaihtamista yksin tai yhdessä edunvalvojasi kanssa.

Voitte samalla ehdottaa tehtävään tiettyä henkilöä tai yleistä edunvalvojaa. On tavallista, että edunvalvojan tehtävä halutaan jossain vaiheessa siirtää esimerkiksi vanhemmalta perheenjäseneltä nuoremmalle. Jos ehdotatte edunvalvojaksi yksityishenkilöä, häneltä tarvitaan liitteeksi suostumus tehtävään.

Vaikka et ehdottaisi tilalle toista henkilöä, Digi- ja väestötietoviraston tehtävä on järjestää tilalle uusi edunvalvoja, jos yhä tarvitset sellaista. 

Myös edunvalvoja voi yksin hakea vapautusta tehtävästä.

Hakemus edunvalvojan vapauttamiseksi vai vaihtamiseksi - Digi- ja väestötietovirasto

Suostumus edunvalvojaksi - Digi- ja väestötietovirasto

Päivitetty: 17.6.2022

Milloin edunvalvonta päättyy?

Edunvalvonta päättyy esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • jos päämiehen vointi paranee, ja hän ei tarvitse enää edunvalvojaa
  • jos edunvalvoja on määrätty määräajaksi, päättyy edunvalvonta automaattisesti määräajan kuluttua
  • jos edunvalvoja ei halua enää toimia edunvalvojana
  • jos päämies tai edunvalvoja kuolee.

Edunvalvonnan päättyminen - Digi- ja väestötietovirastoAvautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 17.6.2022

Miten toimin, jos en enää tarvitse edunvalvojaa?

Jos et jossain vaiheessa enää tarvitse edunvalvojaa, voi yhdessä edunvalvojasi kanssa hakea edunvalvonnan lakkauttamista Digi- ja väestötietovirastolta. Edunvalvonnan lakkauttamista voi hakea, jos päämies pystyy ymmärtämään asian merkityksen. 

Jos olette edunvalvojasi kanssa eri mieltä edunvalvonnan tarpeesta, Digi- ja väestötietovirasto ei voi määrätä edunvalvontaa lakkaamaan. Tällaisessa tilanteessa voit kuitenkin hakea edunvalvonnan lakkauttamista käräjäoikeudelta. 

Päivitetty: 17.6.2022
ladataan...