suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Miten toimin

Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus

Muistilista


Turvaa tulevaisuutesi edunvalvontavaltuutuksella

Voit tehdä edunvalvontavaltuutuksen, jos olet täyttänyt 18 vuotta ja pystyt ymmärtämään valtuutuksen sisällön ja merkityksen. Saat apua valtuutuksen tekemiseen oikeusaputoimistoista, asianajotoimistoista, lakiasiaintoimistosta tai pankin notaaripalveluista.  

Valitse valtuutetut

Mieti valtuutusta varten ensisijainen valtuutettu, toissijainen valtuutettu ja varavaltuutettu. Voit kuitenkin tehdä valtuutuksen, vaikka pystyisit nimeämään valtuutukseen vain yhden henkilön.  Valitse sellaisia henkilöitä, joihin voit luottaa.  

Päätä valtuutuksen sisältö

Voit määrätä valtuutuksessa esimerkiksi: 

 • omaisuus- ja talousasioidesi hoitamisesta 
 • valtuutetun oikeudesta kertoa lähipiirillesi esimerkiksi terveyteesi ja raha-asioihisi liittyviä tietoja
 • valtuutetun velvollisuudesta tehdä päätöstili 

Varmista, että valtakirjassa on kaikki pakolliset asiat, esimerkiksi voimaantuloehto.

Valitse kaksi esteetöntä todistajaa

Tarvitset valtuutukselle kaksi esteetöntä todistajaa. Molempien todistajien pitää olla samaan aikaan paikalla, kun allekirjoitatte valtuutuksen.   

Mieti valtuutukselle hyvä säilytyspaikka

Valtuutusta kannattaa säilyttää sellaisessa paikassa, että valtuutettu löytää sen tarvittaessa helposti. Digi- ja väestötietovirasto ei säilytä valtuutuksia. Valtuutettu lähettää valtuutuksen virastolle vahvistettavaksi vasta sitten, kun se pitää ottaa käyttöön. 

Voit tarvittaessa perua valtuutuksen

Jos haluat muuttaa valtuutusta, sinun pitää tehdä uusi valtuutus. Voit perua valtuutuksen, kun tuhoat kaikki tekemäsi kappaleet alkuperäisestä edunvalvontavaltakirjasta.  

Tunnista tilanne

Voit hakea valtuutuksen vahvistamista Digi- ja väestötietovirastosta, kun valtuuttaja ei enää itse pysty hoitamaan asioitaan. 

Vahvista valtuutus

Lähetä alkuperäinen edunvalvontavaltakirja, hakemus ja lääkärinlausunto Digi- ja väestötietovirastolle. 

Voit nopeuttaa valtuutuksen vahvistamista pyytämällä valtuuttajan ja hänen mahdollisen aviopuolisonsa lausuman. Saat postitse tai sähköpostitse tiedon, kun valtuutus on vahvistettu. 

Tee omaisuusluettelo ja aloita kirjanpito

Kun valtuutus on vahvistettu, tee omaisuusluettelo valtuuttajan varoista ja veloista Digi- ja väestötietovirastolle kolmen kuukauden kuluessa.  Pidä kirjaa valtuuttajan varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista. 

Näin asioit valtuutuksella

Kun asioit valtuutuksella eri tahojen kanssa, näytä heille vahvistettu päätös valtuutuksen vahvistamisesta ja sen liitteenä oleva valtakirja.   

Tarkista, mitä sinun pitää tehdä, kun valtuutus päättyy

Velvollisuutesi valtuutettuna riippuvat siitä, mistä syystä valtuutus päättyy. Tarkista tarkemmat toimintaohjeet eri tilanteisiin Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta.Avautuu uuteen ikkunaan. 

Harkitse erilaisia keinoja läheisesi taloudellisten asioiden hoitamiseen

Keinoja hoitaa taloudellisia asioita toisen puolesta ovat esimerkiksi valtakirjat, Suomi.fi-valtuudet ja tilinkäyttöoikeuksien antaminen. 

Jos muut keinot eivät riitä, edunvalvojan hakeminen voi olla tarpeen.

Mieti, voisitko olla läheisesi edunvalvoja

Edunvalvoja voi olla yksityishenkilö eli yksityinen edunvalvoja tai täysin ulkopuolinen henkilö, eli niin sanottu yleinen edunvalvoja. Voit harkita, haluaisitko itse olla läheisesti edunvalvoja.

Yksityisenä edunvalvojana voi toimia henkilö, joka on lain mukaan tehtävään sopiva ja joka suostuu toimimaan tehtävässä. Sopivuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Hae tarvittaessa edunvalvontaa

Tee läheisestäsi ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä Digi- ja väestötietovirastolle. Ilmoituksessa valitset, ehdotatko tehtävään yleistä vai yksityistä edunvalvojaa. 

Digi- ja väestötietovirasto on yhteydessä läheiseesi ja arvioi, tarvitseeko hän edunvalvojaa.

Hae vertaistukea läheisestä huolehtimiseen

Huoli läheisen pärjäämisestä voi olla suuri. Hae vertaistukea itsellesi esimerkiksi erilaisten yhdistysten kautta.

Tee luettelo läheisesi varoista ja veloista

Jos olet läheisesi edunvalvoja, tee omaisuusluettelo läheisesi varoista ja veloista. Toimita se Digi- ja väestötietovirastoon kolmen kuukauden kuluessa edunvalvonnan alkamisesta.

Pidä kirjaa rahojen käytöstä

Edunvalvojana sinun täytyy pitää kirjaa läheisesi rahojen käytöstä ja tehdä sen perusteella vuositili. Tee vuositili joka vuosi, ja palauta se kolmen kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Tee edunvalvonnan jälkeen päätöstili

Kun edunvalvonta päättyy, edunvalvojana sinun täytyy tehdä vielä päätöstili. Tee päätöstili sellaiselta ajalta, jolta et ole vielä tehnyt vuositiliä. 

Edunvalvonta päättyy esimerkiksi näissä tilanteissa:

 • jos päämiehen vointi paranee, ja hän ei tarvitse enää edunvalvojaa
 • jos edunvalvoja on määrätty määräajaksi, päättyy edunvalvonta automaattisesti määräajan kuluttua
 • jos edunvalvoja ei halua enää toimia edunvalvojana
 • jos päämies tai edunvalvoja kuolee.

Tee ilmoitus omaisuusluettelolla

Toimita omaisuusluettelo liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon, jos: 

 • lapsesi omaisuuden arvo nousee yli 20 000 euron
 • Digi- ja väestötietovirasto pyytää selvitystä lapsesi omaisuudesta

Huolehdi alaikäisen omaisuudesta

Huolehdi lapsen omaisuudesta ja hoida hänen talousasioitaan hänen puolestaan. 

Pidä huoli, että

 • Käytät lapsesi omaisuutta vain lapsen hyväksi
 • Maksat itse lapsen elatuksen, eli maksat itse esim. Ruuan ja harrastukset
 • Pidät lapsesi omaisuuden erillään omasta omaisuudestasi
 • Säilytät kaikki kuitit ja asiakirjat

Toimita vuositili

Pidä kirjaa lapsesi rahojen käytöstä ja tee sen perusteella vuositili. Tee vuositili joka vuosi. Palauta se kolmen kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä, eli maaliskuun loppuun mennessä.

Hae lupaa merkittäviin toimenpiteisiin

Hae Digi- ja väestötietovirastolta lupa merkittäviin toimenpiteisiin, joita teet lapsesi puolesta.

Tarvitset luvan esimerkiksi: 

 • asunnon myyntiin ja ostamiseen 
 • kiinteistön myyntiin ja ostamiseen 
 • ositukseen/omaisuuden erotteluun ja perinnönjakoon, jos kuolinpesään ei ole määrätty pesänjakajaa

Laadi vielä päätöstili, kun lapsen edunvalvonta päättyy

Toimita päätöstili, kun edunvalvonta päättyy:

 • Edunvalvonta päättyy, kun lapsesi täyttää 18 vuotta.
 • Edunvalvonta päättyy myös, jos lapsesi omaisuuden arvo laskee hyväksyttävästä syystä alle 15 000 euron.

Tutustu erilaisiin tapoihin, joilla voit saada apua taloudellisten asioiden hoitamiseen

Erilaisia keinoja ovat esimerkiksi valtakirjat, Suomi.fi-valtuudet tai tilinkäyttöoikeudet pankkitilille. 

Jos mahdollista, tee edunvalvontavaltuutus. 

Jos muut keinot eivät riitä, edunvalvojan hakeminen voi olla tarpeen. 

Pohdi, kuka voisi olla edunvalvojasi

Edunvalvoja voi olla yksityishenkilö eli yksityinen edunvalvoja tai niin sanottu yleinen edunvalvoja, joka tekee edunvalvontaa työkseen. 

Yksityisenä edunvalvojana voi toimia henkilö, joka on sopiva tehtävään ja on itse suostunut edunvalvojaksi. Usein yksityinen edunvalvoja on joku läheinen ihminen, esimerkiksi perheenjäsen, ystävä tai sukulainen.  

Hae tarvittaessa edunvalvojaa

Jos tarvitset edunvalvojaa, hae sitä Digi- ja väestötietovirastolta. Hanki hakemuksen liitteeksi lääkärinlausunto terveydentilastasi.

Edunvalvojan hakeminen edellyttää, että ymmärrät, mitä edunvalvojan määrääminen kannaltasi tarkoittaa.

Jos et jossain vaiheessa enää tarvitse edunvalvontaa, hae lakkauttamista

Jos tilanteesi muuttuu, etkä enää tarvitse edunvalvojaa, voitte hakea edunvalvonnan lakkauttamista yhdessä edunvalvojasi kanssa. Lakkauttamista haetaan Digi- ja väestötietovirastolta.

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?