suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Mitä sisältöverkostoon osallistuminen edellyttää?

Sisältöverkostoissa on jäseniä virastoista, kunnista, yhdistyksistä ja yrityksistä. Suomi.fi-verkkotoimitus kokoaa verkoston.

Kuka voi osallistua verkostoon?

Sisältöverkostoissa on jäseniä virastoista, kunnista, yhdistyksistä ja yrityksistä. Suomi.fi-verkkotoimitus kokoaa verkoston. Verkostojen työkielenä on suomi.

Mitä minulta odotetaan verkoston jäsenenä?

Verkoston jäsenten tehtävänä on:

  •  tuoda sisältöön oman asiantuntemuksensa aiheesta
  • osallistua työpajoihin ja kokouksiin
  • kommentoida, täydentää, korjata ja hyväksyä suunnitelmia ja tuotettua sisältöä
  • toimittaa asiakasymmärryksen keräämiseen tarvittavaa materiaalia ja kerätä kommentteja omasta organisaatiostaan tai verkostoistaan
  • osallistua sisältöjen päivittämiseen ja kehittämiseen jatkossa.

Sisältöverkostojen jäsenyys on vapaaehtoista. Voit osallistua tekemiseen sen verran kuin ehdit tai katsot tarpeelliseksi. Tämä siksi, että verkoston jäsenille ei makseta korvausta, vaan organisaatiosi vastaa työajan korvauksista ja mahdollisista matkakustannuksista.

Kaikki verkoston jäsenorganisaatiot voivat käyttää Suomi.fi-verkkopalvelun sisältöjä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.

Mistä asioista Suomi.fi-verkkotoimitus vastaa?

Suomi.fi-verkkotoimituksen tehtävänä on:

  • koordinoida verkoston toimintaa
  • sisältöjen suunnittelu, kirjoittaminen ja julkaisu
  • huolehtia sisältöjen käännöksistä (ruotsi ja englanti) sekä maksaa käännökset
  • huolehtia, että sisältö Suomi.fissä on ajan tasalla
  • kerätä palautetta Suomi.fin käyttäjiltä ja verkostolta

Päivitetty: 29.12.2023