suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuuksien sanasto

Lyhyt sanasto Suomi.fi-valtuuksissa yleisimmin käytetyistä termeistä.

Toisen puolesta asiointi: Henkilö asioi toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön puolesta. Yrityksen, yhteisön tai henkilön puolesta voi myös asioida yrityksen tai yhteisön edustajana.

Valtuusrekisteri: Suomi.fi-valtuuksien taustalla toimiva vahvistettujen sähköisten valtuuksien kansallinen tietovaranto.

Asiointipalvelu: Sähköinen palvelu tai asiointikanava, joka hyödyntää Suomi.fi-valtuuksia tarkastaessaan, onko henkilöllä oikeus asioida toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön puolesta.

Valtuuttaa: Antaa oikeus asioida toisen puolesta. Valtuutuksen tuloksena syntyy valtuus. Valtuuden voi antaa myös hyväksymällä valtuuspyynnön.

Valtuuspyyntö: Valtuutetuksi haluava pyytää henkilöltä, yritykseltä tai yhteisöltä (valtuuttaja) oikeutta asioida tämän puolesta pyynnössä määritellyissä asioissa. Valtuuttajan täytyy vahvistaa asiointivaltuus ennen kuin valtuus on voimassa.

Virkailijavaltuuttamispalvelu: Palvelu, jonka avulla valtuuden voi antaa tai mitätöidä virkailijan avustamana, jos yritys, yhdistys tai muu yhteisö ei voi itse käyttää Suomi.fi-valtuuksia.

Valtuus: Oikeus asioida toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön puolesta valitussa asiassa. Suomi.fi-valtuuksissa annettu valtuus on sähköinen valtakirja asioiden hoitamista varten.

  • Valtuuttaja (päämies): Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yritys tai yhteisö, joka antaa toiselle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle (valtuutettu) valtuuden asioida puolestaan. 
  • Valtuutettu (asiamies): Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yritys tai yhteisö, joka on saanut valtuuden asioida toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön (valtuuttajan) puolesta.
  • Valtuusasia: Asia, jonka valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan puolesta. Valtuusasiat valitaan valtuuden antamisen tai pyytämisen yhteydessä. Ne kuvaavat toimivaltaa, jonka valtuutettu on saanut valtuuttajalta.
  • Vahvistaminen: Valtuuttaja tarkistaa annettavan valtuuden oikeellisuuden ja vahvistaa tai hylkää valtuuden. Valtuutetun ei tarvitse erikseen vahvistaa valtuutta, sillä valtuutettu hyväksyy valtuuden, kun hän käyttää valtuutta ensimmäistä kertaa jossain asiointipalvelussa.
  • Mitätöinti: Valtuuttaja tai valtuutettu voi peruuttaa eli mitätöidä olemassa olevan ja vahvistetun valtuuden Suomi.fi-valtuuksissa. Mitätöinnin jälkeen valtuus ei ole enää käytössä.

Valtuustyyppi: Henkilö voi antaa vain asiointivaltuuksia, joilla valtuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta (esim. annat läheisellesi oikeuden tehdä veroilmoituksen puolestasi). Yritys tai yhteisö voi antaa erityyppisiä valtuuksia:

  • Asiointivaltuus: Asiointivaltuuden saavalla henkilöllä tai organisaatiolla on oikeus asioida valtuuttajan puolesta.
  • Valtuutusoikeus: Valtuutusoikeuden saavalla henkilöllä on oikeus antaa ja mitätöidä asiointivaltuuksia Suomi.fi-valtuuksissa.
  • Edustamisvaltuus: Edustamisvaltuuden saavalla henkilöllä on oikeus asioida sellaisen asiakkaan puolesta, jolta valtuuttaja on saanut asiointivaltuuden.
  • Edustajan valtuutusoikeus: Edustajan valtuutusoikeuden saavalla henkilöllä on oikeus antaa ja mitätöidä edustamisvaltuuksia sekä pyytää asiointivaltuuksia Suomi.fi-valtuuksissa.

Tarkenne: Tieto, jonka avulla annettavaa valtuutta voi rajata tai kohdentaa koskemaan esimerkiksi vain tiettyä organisaatiota, organisaation osastoa tai kohdetta. Tarkenne voi olla esimerkiksi asiakastunnus, kiinteistönumero tai organisaation tietyn osaston tunniste.


Päivitetty: 26.5.2023