suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuuksien sanasto

Lyhyt sanasto Suomi.fi-valtuuksissa yleisimmin käytetyistä termeistä.

Toisen puolesta asiointi: Henkilö asioi toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön puolesta. Yrityksen, yhteisön tai henkilön puolesta voi myös asioida yrityksen tai yhteisön edustajana.

Valtuusrekisteri: Suomi.fi-valtuuksien taustalla toimiva vahvistettujen sähköisten valtuuksien kansallinen tietovaranto.

Asiointipalvelu: Sähköinen palvelu tai asiointikanava, joka hyödyntää Suomi.fi-valtuuksia tarkastaessaan, onko henkilöllä oikeus asioida toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön puolesta.

Valtuuttaa: Antaa oikeus asioida toisen puolesta. Valtuutuksen tuloksena syntyy valtuus. Valtuuden voi antaa myös hyväksymällä valtuuspyynnön.

Valtuuspyyntö: Valtuutetuksi haluava pyytää henkilöltä, yritykseltä tai yhteisöltä (valtuuttaja) oikeutta asioida tämän puolesta pyynnössä määritellyissä asioissa. Valtuuttajan täytyy vahvistaa asiointivaltuus ennen kuin valtuus on voimassa.

Virkailijavaltuuttamispalvelu: Palvelu, jonka avulla valtuuden voi antaa tai mitätöidä virkailijan avustamana, jos yritys, yhdistys tai muu yhteisö ei voi itse käyttää Suomi.fi-valtuuksia.

Valtuus: Oikeus asioida toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön puolesta valitussa asiassa. Suomi.fi-valtuuksissa annettu valtuus on sähköinen valtakirja asioiden hoitamista varten.

  • Valtuuttaja (päämies): Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yritys tai yhteisö, joka antaa toiselle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle (valtuutettu) valtuuden asioida puolestaan. 
  • Valtuutettu (asiamies): Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yritys tai yhteisö, joka on saanut valtuuden asioida toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön (valtuuttajan) puolesta.
  • Valtuusasia: Asia, jonka valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan puolesta. Valtuusasiat valitaan valtuuden antamisen tai pyytämisen yhteydessä. Ne kuvaavat toimivaltaa, jonka valtuutettu on saanut valtuuttajalta.
  • Vahvistaminen: Valtuuttaja tarkistaa annettavan valtuuden oikeellisuuden ja vahvistaa tai hylkää valtuuden. Valtuutetun ei tarvitse erikseen vahvistaa valtuutta, sillä valtuutettu hyväksyy valtuuden, kun hän käyttää valtuutta ensimmäistä kertaa jossain asiointipalvelussa.
  • Mitätöinti: Valtuuttaja tai valtuutettu voi peruuttaa eli mitätöidä olemassa olevan ja vahvistetun valtuuden Suomi.fi-valtuuksissa. Mitätöinnin jälkeen valtuus ei ole enää käytössä.

Valtuustyyppi: Henkilö voi antaa vain asiointivaltuuksia, joilla valtuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta (esim. annat läheisellesi oikeuden tehdä veroilmoituksen puolestasi). Yritys tai yhteisön voi antaa erityyppisiä valtuuksia:

  • Asiointivaltuus: Asiointivaltuuden saanut henkilö tai organisaatio voi asioida asiointipalveluissa valtuuden antaneen yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta valituissa valtuusasioissa (esim. yritys valtuuttaa yksittäisen työntekijän tai tilitoimiston hoitamaan yrityksen veroasioita).
  • Valtuutusoikeus: Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi antaa Suomi.fi-valtuuksissa hänet valtuuttaneen yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön asiointivaltuuksia valituissa valtuusasioissa (esim. yritys antaa omalle henkilöstöpäällikölleen oikeuden antaa omille työntekijöille tai tilitoimistolle asiointivaltuuksia yrityksen henkilöstöasioiden hoitamista varten). Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi myös mitätöidä annettuja asiointivaltuuksia. Valtuutusoikeudella ei voi asioida asiointipalveluissa, vaan valtuutusoikeuden saaneen henkilön tulee antaa myös itselleen asiointivaltuus, jos hänen tarvitsee asioida yrityksen tai yhteisön puolesta.
  • Edustamisvaltuus: Edustamisvaltuuden saanut henkilö voi asioida asiointipalveluissa organisaatiolle asiointivaltuuden antaneen asiakkaan puolesta valtuudessa määritellyissä valtuusasioissa (esim. tilitoimisto antaa yksittäiselle kirjanpitäjälle oikeuden hoitaa asiointivaltuuden antaneen asiakkaan veroasioita).
  • Edustajan valtuutusoikeus: Edustajan valtuutusoikeuden saanut henkilö voi antaa Suomi.fi-valtuuksissa toisille henkilöille edustamisvaltuuksia valituissa valtuusasioissa (esim. tilitoimisto antaa omalle talouspäällikölleen oikeuden antaa omille palkanlaskijoille edustamisvaltuuksia asiakkaiden veroasioiden hoitamista varten). Edustajan valtuutusoikeuden saanut henkilö voi myös pyytää asiointivaltuuksia asiakkailta ja mitätöidä annettuja edustamisvaltuuksia. Edustajan valtuutusoikeudella ei voi asioida asiointipalveluissa, vaan edustajan valtuutusoikeuden saaneen henkilön tulee antaa myös itselleen edustamisvaltuus, jos hänen tarvitsee asioida asiakkaiden puolesta.

Tarkenne: Tieto, jonka avulla annettavaa valtuutta voi rajata tai kohdentaa koskemaan esimerkiksi vain tiettyä organisaatiota, organisaation osastoa tai kohdetta. Tarkenne voi olla esimerkiksi asiakastunnus, kiinteistönumero tai organisaation tietyn osaston tunniste.