suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuuksien sanasto

Lyhyt sanasto Suomi.fi-valtuuksissa käytetyistä termeistä:

Asiointipalvelu: Sähköinen asiointikanava, joka hyödyntää Suomi.fi-valtuuksia tarkastaessaan oikeuksia ja valtuuksia toisen puolesta asiointiin.

Toisen puolesta asiointi: Henkilö asioi toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön puolesta. Yrityksen, yhteisön tai henkilön puolesta voi myös asioida yrityksen tai yhteisön edustajana.

Valtuuden alkupäivämäärä: Valtuuden voimassaolon ensimmäinen päivämäärä. Alkupäivämäärä ei voi asettaa menneelle päivämäärälle.

Valtuuden loppupäivämäärä: Valtuuden voimassaolon viimeinen päivämäärä. Loppupäivämäärä on aina asetettava. Valtuus voi olla voimassa enintään 25 vuotta kerrallaan.

Valtuuden mitätöinti: Valtuuttaja tai valtuutettu voi peruuttaa eli mitätöidä olemassa olevan ja vahvistetun valtuuden Suomi.fi-valtuuksissa.

Valtuuden tarkenne: Tieto, jonka avulla annettavaa valtuutta voi rajata tai kohdentaa koskemaan esimerkiksi vain tiettyä organisaatiota, organisaation osastoa tai kohdetta. Tarkenne voi olla esimerkiksi asiakastunnus, kiinteistönumero tai organisaation tietyn osaston tunniste.

Valtuuden vahvistaminen: Valtuuttaja tarkistaa annettavan valtuuden oikeellisuuden ja vahvistaa tai hylkää valtuuden. Valtuutetun ei tarvitse erikseen vahvistaa valtuutta, sillä valtuutettu hyväksyy valtuuden, kun hän käyttää valtuutta ensimmäistä kertaa jossain asiointipalvelussa.

Valtuus: Oikeus asioida toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön puolesta valitussa asiassa. Suomi.fi-valtuuksissa annettu valtuus on sähköinen valtakirja asioiden hoitamista varten.

Valtuusasia: Asia, jonka valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan puolesta. Valtuusasiat valitaan valtuuden antamisen tai pyytämisen yhteydessä. Ne kuvaavat toimivaltaa, jonka valtuutettu on saanut valtuuttajalta.

Valtuuspyyntö: Valtuutetuksi haluava pyytää henkilöltä, yritykseltä tai yhteisöltä (valtuuttaja) oikeutta asioida tämän puolesta pyynnössä määritellyissä asioissa. Valtuuttajan täytyy vahvistaa valtuuspyyntö ennen kuin valtuus on voimassa.

Valtuusrekisteri: Suomi.fi-valtuuksien taustalla toimiva vahvistettujen sähköisten valtuuksien kansallinen tietovaranto.

Valtuustyyppi: Yritys tai yhteisön voi antaa erityyppisiä valtuuksia:

  • Asiointivaltuus: Asiointivaltuuden saanut henkilö, yritys tai yhteisö voi asioida valtuuden antaneen yrityksen tai yhteisön puolesta.
  • Valtuutusoikeus: Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi antaa yrityksen tai yhteisön asiointivaltuuksia toisille henkilöille, yrityksille tai yhteisöille.
  • Edustamisvaltuus: Edustamisvaltuuden saanut henkilö voi asioida yritykselle tai yhteisölle valtuuden antaneen henkilön tai toisen yrityksen tai yhteisön puolesta.
  • Edustajan valtuutusoikeus: Edustajan valtuutusoikeuden saanut henkilö voi antaa yritykselle tai yhteisölle valtuuden antaneen henkilön, yrityksen tai yhteisön edustamisvaltuuksia toisille henkilöille ja pyytää toisilta yrityksiltä, yhteisöiltä tai henkilöiltä asiointivaltuuksia valtuuttajan asioiden hoitamiseen.

Valtuutettu (asiamies): Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yritys tai yhteisö, joka on saanut valtuuden asioida toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön (valtuuttajan) puolesta.

Valtuuttaa: Antaa oikeus asioida toisen puolesta. Valtuutuksen tuloksena syntyy valtuus. Valtuuden voi antaa myös hyväksymällä valtuuspyynnön.

Valtuuttaja (päämies): Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yritys tai yhteisö, joka antaa toiselle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle (valtuutettu) valtuuden asioida puolestaan.