suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuuksien sanasto

Lyhyt sanasto Suomi.fi-valtuuksissa käytetyistä termeistä:

Asiointipalvelu: Sähköinen asiointikanava, joka hyödyntää Suomi.fi-valtuuksia tarkastaessaan valtuuksia toisen puolesta asiointiin.

Toisen puolesta asiointi: Henkilö asioi toisen henkilön tai yrityksen puolesta asiointipalvelussa. Toisen yrityksen tai henkilön puolesta voi myös asioida yrityksen edustajana.

Valtuuden alkupäivämäärä: Valtuuden voimassaolon ensimmäinen päivämäärä. Alkupäivämäärä ei voi asettaa menneelle päivämäärälle.

Valtuuden loppupäivämäärä: Valtuuden voimassaolon viimeinen päivämäärä. Loppupäivämäärä on aina asetettava. Valtuus voi olla voimassa enintään 25 vuotta kerrallaan.

Valtuuden mitätöinti: Valtuuttaja tai valtuutettu voi peruuttaa eli mitätöidä olemassa olevan ja vahvistetun valtuuden Suomi.fi-valtuuksissa.

Valtuuden tarkenne: Tieto, jonka avulla annettavaa valtuutta voi rajata tai kohdentaa koskemaan esimerkiksi vain tiettyä organisaatiota, organisaation osastoa tai kohdetta. Tarkenne voi olla esimerkiksi asiakastunnus, kiinteistönumero tai organisaation tietyn osaston tunniste.

Valtuuden vahvistaminen: Valtuuttaja tarkistaa annettavan valtuuden oikeellisuuden ja vahvistaa tai hylkää valtuuden. Valtuutetun ei tarvitse erikseen vahvistaa valtuutta, sillä valtuutettu hyväksyy valtuuden, kun hän käyttää valtuutta ensimmäistä kertaa jossain asiointipalvelussa.

Valtuus: Oikeus asioida toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön puolesta valitussa asiassa. Suomi.fi-valtuuksissa annettu valtuus on sähköinen valtakirja asioiden hoitamista varten.

Valtuuspyyntö: Valtuutettu (asiamies) pyytää valtuuttajalta (päämies) oikeutta asioida tämän puolesta pyynnössä määritellyissä asioissa. Valtuuttajan täytyy vahvistaa valtuuspyyntö ennen kuin valtuus on voimassa.

Valtuusrekisteri: Suomi.fi-valtuuksien taustalla toimiva vahvistettujen sähköisten valtuuksien kansallinen tietovaranto.

Valtuustyyppi: Yritysten antamia valtuuksia on neljä eri tyyppiä:

  • Asiointivaltuus: Henkilöllä tai yrityksellä on oikeus asioida yrityksen puolesta.
  • Valtuutusoikeus: Henkilöllä on oikeus antaa asiointivaltuuksia yrityksen puolesta.
  • Edustamisvaltuus: Henkilöllä on oikeus asioida yritykselle annettujen valtuuksien mukaisissa asioissa.
  • Edustajan valtuutusoikeus: Henkilöllä on oikeus valtuuttaa yrityksen puolesta toisia henkilöitä asioimaan sille annettujen valtuuksien mukaisissa asioissa ja pyytää valtuuksia toisilta henkilöiltä tai yrityksiltä.

Valtuutettu (asiamies): Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut valtuuden asioida toisen henkilön tai yrityksen (valtuuttajan) puolesta.

Valtuuttaa: Antaa oikeus asioida toisen puolesta. Valtuutuksen tuloksena syntyy valtuus.

Valtuuttaja (päämies): Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai yritys, joka antaa toiselle henkilölle tai yritykselle (valtuutettu) valtuuden asioida puolestaan.