suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Suomi.fi viittomakielellä

Henkilön puolesta asiointi, viittomakielinen video

Viittomakielinen video

Monet viranomaiset ja muut organisaatiot hyödyntävät Suomi.fi-valtuuksia toisen henkilön puolesta asioinnissa. Kukin organisaatio määrittelee itse, voiko palvelussa asioida toisen henkilön puolesta. Tarkemman tiedon toisen puolesta asioimisesta saat tarvitsemasi asiointipalvelun (esimerkiksi Kelan OmaKanta tai Verohallinnon OmaVero) omista ohjeista tai asiakaspalvelusta.

Kun kirjaudut asiointipalveluun ja haluat asioida toisen puolesta, oikeutesi tarkistetaan Suomi.fi-valtuuksien avulla väestötietojärjestelmästä ja valtuusrekisteristä.

Asiointiin toisen henkilön puolesta ei aina ole oikeutta tai sitä ei voida luotettavasti päätellä rekisteritiedoista. Tietosuojasyistä asiointipalvelulle annetaan ainoastaan tieto, onko asiointi mahdollista vai ei. Asiointipalvelu on myös saattanut asettaa erilaisia ehtoja, jotka voivat rajoittaa toisen puolesta asiointia.

Toisen puolesta asioivan henkilön tulee tunnistautua palveluun asiointipalveluun henkilökohtaisilla suomalaisilla tunnistusvälineillä.