suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Tuet ja etuudet vammaisille

Kuntien tehtävänä on järjestää vammaisille henkilöille heidän tarvitsemansa palvelut sekä tukea heidän selviämistään kotioloissa. Tällaisia erityispalveluja ovat esimerkiksi kuljetukset, apuvälineet, tulkkauspalvelut, asunnon muutostyöt ja oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Palvelujen tarkoitus on auttaa vammaista osallistumaan yhteiskuntaan ja helpottaa elämää vamman kanssa.

Vammaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa selvitetään hänen tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet.

Palveluista tehdään päätös. Jos et ole tyytyväinen saamiisi palveluihin, voit hakea päätökseen muutosta.

Kela maksaa vammaistukea

Vammaisetuudet tukevat vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua.

Vammaistukea ja neuvoja tuen hakemiseen antaa Kela. Vammaistukea maksetaan 16–64-vuotiaille vammaisille. Tuki on tarkoitettu taloudelliseksi korvaukseksi, kun vamma aiheuttaa erityiskustannuksia ja avuntarvetta.

Vammaistuen lisäksi kunnasta voi saada omaishoidon tukea ja erityispalveluja.

Vammaiskortti

Vammaiskortti on viestintäväline. Vammainen henkilö voi sen avulla kertoa, että tarvitsee aina mukanaan avustajan tai pidemmän asiointiajan. Kortti on hyvä olla mukana esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä tai urheilu- ja kulttuuritapahtumissa. 

Vammaiskortti on voimassa Suomessa ja kortin käyttöön ottaneissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Vammaiskortilla ei saa sosiaalietuuksia. 

Voit hakea vammaiskorttia, jos olet jo saanut Kelan vammaisetuuden tai vammaispalvelulain mukaisen päätöksen. Kaikki vammaiset henkilöt eivät voi saada korttia. Kortti maksaa 10 euroa.

    Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus

    Mitä palveluja voin saada?

    Katso aiheeseen liittyvät palvelut ja asiointikanavat.
    Päivitetty: 26.2.2019