suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Tuet ja etuudet vammaisille

Kuntien tehtävänä on järjestää vammaisille henkilöille heidän tarvitsemansa palvelut sekä tukea heidän selviämistään kotioloissa. Tällaisia erityispalveluja ovat esimerkiksi kuljetukset, apuvälineet, tulkkauspalvelut, asunnon muutostyöt ja oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Palvelujen tarkoitus on auttaa vammaista osallistumaan yhteiskuntaan ja helpottaa elämää vamman kanssa.

Vammaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa selvitetään hänen tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet.

Palveluista tehdään päätös. Jos et ole tyytyväinen saamiisi palveluihin, voit hakea päätökseen muutosta.

Kela maksaa tukea vammaisille

Vammaisetuudet tukevat vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Ne on tarkoitettu taloudelliseksi korvaukseksi, kun vamma aiheuttaa erityiskustannuksia ja avuntarvetta.

Vammaistukea maksetaan vammaisille, jotka eivät ole eläkkeellä. Vammaistukea on kahdenlaista: alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki. Eläkkeellä olevilla vammaisilla ei ole oikeutta vammaistukeen, mutta sen sijaan he voivat hakea eläkettä saavan hoitotukea.

Voit hakea vammaisetuuksia Kelasta, josta saat myös neuvoja niiden hakemiseen. 

Vammaisetuuden lisäksi voit saada omalta kunnaltasi omaishoidon tukea ja erityispalveluja.

Vammaiskortti

Vammaiskortti on viestintäväline. Vammainen henkilö voi sen avulla kertoa, että tarvitsee aina mukanaan avustajan tai pidemmän asiointiajan. Kortti on hyvä olla mukana esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä tai urheilu- ja kulttuuritapahtumissa. 

Vammaiskortti on voimassa Suomessa ja kortin käyttöön ottaneissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Vammaiskortilla ei saa sosiaalietuuksia. 

Voit hakea vammaiskorttia, jos olet jo saanut Kelan vammaisetuuden tai vammaispalvelulain mukaisen päätöksen. Kaikki vammaiset henkilöt eivät voi saada korttia. Kortti maksaa 10 euroa.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 14.6.2021