suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Vaikeudet lapsiperheessä

Perheet voivat kohdata arjessaan monia huolia ja vaikeuksia. Ne voivat liittyä esimerkiksi lasten kasvattamiseen tai taloudellisiin ja terveydellisiin ongelmiin. Jos perheessänne on murheita tai vaikeuksia, ei avun hakemista kannata viivytellä. Viranomaiset, järjestöt ja kirkot auttavat perheitä ongelma- ja kriisitilanteissa.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Apua ja tukea vanhemmuuteen

Lapsiperheellä on oikeus ja mahdollisuus saada tukea, kun perheessä on talouteen, lastenkasvatukseen, terveyteen tai jaksamiseen liittyviä murheita.

Vaikeudet lapsen tai nuoren kanssa

Alle kouluikäisen lapsen asioissa saat apua lastenneuvolasta. Kouluikäisen lapsen asioissa voit ottaa yhteyttä kouluterveydenhuoltoon.