suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Taloyhtiön osakeluettelon tietojen käsittely ja siirron hyväksyminen ja valtuutusavaimen hakeminen

Valtuusasia
yritys
Asunto-osakkeet
Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta
  • tarkistaa ja muokata asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakeluettelon tietoja
  • hyväksyä osakeluettelon ylläpidon siirtämisen osakehuoneistotietoja sisältävään rekisteriin
  • hakea taloyhtiölle valtuutusavaimen osakehuoneistotietoja sisältävän rekisterin tietopalveluun.
Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.