suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Sosiaaliturvan eurooppalaiseen tietojenvaihtoon liittyvien käyttölokitietojen tarkastelu

Valtuusasia
yritys
Etuudet
Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tarkastella sosiaaliturvan eurooppalaisen tietojenvaihtoon liittyvien tapausten käsittelyyn, tietojenvaihdon rekisteri- ja tilastotietojen käyttöön ja yhteystietojen päivittämiseen liittyviä käyttölokitietoja.