suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Nestekaasuluvan hakeminen

Valtuusasia
yritys
Viranomaisasiointi
Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea nestekaasun laajamittaisen käsittelyn ja varastoinnin lupaa ja ilmoittaa lupaan liittyvistä muutoksista.