suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kemikaalien ja kaasujen käytön sekä laitteiden ja teollisen toiminnan turvallisuuden valvonnan tietojen toimittaminen

Valtuusasia
yritys
Viranomaisasiointi
Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa kaasujen, räjähteiden ja kemikaalien käytön ja varastoinnin sekä laitteiden, laitteistojen ja kaivosten turvallisuuden valvontaan tarvittavia tietoja.
Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.