suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kaivoslain mukaisten erillisaineistojen toimittaminen

Valtuusasia
yritys
Metsä-, vesi- ja mineraalivarat
Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa kaivoksiin, malminetsintään ja kullanhuuhdontaan liittyviä, erikseen pyydettäviä ympäristö- ja vaikutustenarviointiselvityksiä ja -aineistoja.