suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kaapeliluvan hakeminen tiealueelle

Valtuusasia
henkilö ja yritys
Liikenteen luvat
Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa kaapeleiden sekä kaukolämpö- ja maakaasujohtojen sijoittamiseen maantiealueelle ja asioida em. lupa-asioissa.
Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.