suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suomi.fi-verkkopalvelussa valmiita aineistoja opettajille – soveltuu erityisesti yhteiskuntaopin opetukseen

Julkaistu 30.8.2022

Suomi.fi-verkkopalvelusta löytyy kattavasti ohjeita erilaisiin elämäntilanteisiin sekä asiointiin julkishallinnon kanssa. Se on jo sellaisenaankin oivallinen tietolähde oppilaille. Nyt Suomi.fi-verkkopalvelusta löytyy valmiit aineistot harjoitustehtävineen koulujen käyttöön

Aineiston ovat tuottaneet yhteistyönä yläasteen opettajat ja Digi- ja väestötietovirasto. 

Suunniteltu erityisesti yläkoulun yhteiskuntaopin opetukseen – hyödynnettävissä myös digitaalisen osaamisen ja medialukutaidon harjoitteluun

Suomi.fi -sivujen oppimateriaalit on suunniteltu erityisesti yläkoulun yhteiskuntaopin opetusta silmällä pitäen. Aineisto edistää digitaalista osaamista ja medialukutaitoa. Sitä voi hyödyntää myös opinto-ohjaukseen ja suomalaiseen yhteiskunnan palveluihin tutustumiseen. 

Monet tehtävät ovat helposti sovellettavissa myös toisen asteen opiskelijoita varten, ja niistä löytyy myös ainerajat ylittäviä näkökulmia. Tehtävät ovat laajuudeltaan erikokoisia ja niitä voi hyödyntää myös monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. 

Materiaali sisältää ohjeita ja harjoitustehtäviä mm. seuraavista teemoista:

  • Julkishallinnon palvelut ja sähköinen asiointi
  • Oikeudet ja velvollisuudet
  • Työelämä, yrittäjyys, työttömyys
  • Sosiaaliturva ja hyvinvointivaltio
  • Terveys ja sairastaminen
  • Oman talouden hallitseminen
  • Perhe
  • Asuminen
  • Kuluttajan oikeudet
  • Matkustaminen

Digitaitojen vahvistaminen takaa nuorille tasa-arvoiset lähtökohdat yhteiskunnassa toimimiseen

Suomi.fi-verkkopalvelun oppimateriaalin ja tehtävien avulla nuoret oppivat hakemaan luotettavia toimintaohjeita ja julkishallinnon palveluita erilaisiin elämäntilanteisiinsa Suomi.fi-verkkopalvelusta. 

”Nuoria pidetään usein kaiken osaavina diginatiiveina. Digi- ja väestötietoviraston tekemän selvityksen mukaan he kuitenkin kokevat viranomaisasioiden hoidon vaikeaksi: asioita ei voi osata, jos kukaan ei niitä koskaan opeta. Tämä aineisto auttaa nuoria hahmottamaan, mitä viranomaisasioita tulee hoitaa ja miten niitä hoidetaan”, kertoo erityisasiantuntija Minna Mäkinen Digi- ja väestötietovirastosta.

Tavoitteena on vahvistaa nuorten digitaalista osaamista ja sivistystä, jotta jokainen oppilas saa tasa-arvoiset lähtökohdat yhteiskunnassa toimimiseen. 

”Tämä pedagoginen tukiaineisto edistää opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista opetuksen toteuttamista erityisesti yhteiskuntaopin oppiaineessa sekä lisää tietoisuutta suomalaisen yhteiskunnan ja viranomaisten tarjoamista hyödyllisistä digitaalisista palveluista lisäten samalla oppilaiden yleissivistystä ja kansalaispätevyyttä”, sanoo opetusneuvos Kristina Kaihari Opetushallituksesta. 

”Kyky käyttää digitaalisia palveluita on yksi tärkeä kansalaistaito, jonka oppimiseen jokaisella on oikeus”, lisää hankekoordinaattori Päivi Leppänen Opetushallituksesta.

Aineiston suunnittelu on käynnistetty yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Lähtökohtana on hyödynnetty yhteiskuntaopin opetussuunnitelman sisältöjä ja tavoitteita. Aineisto edistää Opetushallituksen julkaiseman oppilaan hyvän osaamisen kuvausten mukaista digiosaamista.