suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Poikkeuksellisesta tilanteesta, josta aiheutuu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa on tehtävä ilmoitus viranomaiselle. Lisätietoja ilmoituksen tekemiseen saa ympäristökeskuksen verkkosivuilta.

Toimi näin

Jos toiminta perustuu valtion viranomaisen antamaan lupaan, ilmoitus tulee tehdä luvan myöntäneelle viranomaiselle. Muussa tapauksessa ilmoitus tulee tehdä kunnan ympäristöviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilanteita, joihin ei ole tarvittu lupaa.

Jos poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuu äkillistä vaaraa väestölle, asiasta on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hätäkeskukseen. Sen jälkeen, kun ilmoitus poikkeuksellisesta toiminnasta on tehty, ilmoituksen tekijän tulee varautua nopeaan yhteistyöhön viranomaisen kanssa tilanteen saamiseksi hallintaan.

Poikkeuksellisesta tilanteesta kannattaa aina ilmoittaa myös puhelimella, jolloin viranomaiset voivat heti antaa suullisia ohjeita pilaantumisen ehkäisemiseksi. Varsinaisen ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta voi tehdä sähköisesti Lupapisteessä tai kirjallisesti ympäristökeskukselle. Lisätietoja ja linkki ilmoituslomakkeeseen löytyy ympäristökeskuksen verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksen johdosta tehtävästä päätöksestä peritään maksu. Tarkempaa tietoa palvelun hinnoittelusta saat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilta.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian sen jälkeen kun poikkeuksellinen tilanne on havaittu.

Käsittelyaika

Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta käsitellään aina kiireellisenä.

Voimassaoloaika

Ilmoituksesta tehtävässä päätöksessä viranomainen voi asettaa määräaikoja toimenpiteiden toteuttamiselle.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristön äkillisestä pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hätäkeskukseen. Tilanne voi aiheutua onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä, purkutöistä tai muusta syystä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Uudenmaan ympäristökeskus
Palvelusta vastaaKeski-Uudenmaan ympäristökeskus
Alue Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Päivitetty: 2.12.2019