suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tulee tehdä tapauksissa, joissa toiminnanharjoittajalla on tarvetta koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan. Lisätietoja ilmoituksen tekemiseen saa ympäristökeskuksen verkkosivuilta.

Toimi näin

Ilmoituksen koeluonteisesta toiminnasta voi tehdä Lupapisteessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksen johdosta tehtävästä päätöksestä peritään maksu. Tarkempaa tietoa palvelun hinnoittelusta saat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilta.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Ilmoituksen voimassa oloaika määrätään ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä. Ilmoitusmenettely on tarkoitettu ajallisesti rajattuun ja lyhytaikaiseen toimintaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tehdään sille viranomaiselle, joka myöntää myös toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita käytetään, millaisia päästöjä voi syntyä, miten ne mitataan ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKeski-Uudenmaan ympäristökeskus
Palvelun toteuttaaKeski-Uudenmaan ympäristökeskus
Alue Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Päivitetty: 2.12.2019