suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Ympäristönsuojelu

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä pyritään turvaamaan mm. perustamalla luonnonsuojelualueita. Luonnon monimuotoisuutta uhkaavat mm. lajien elinympäristöjen muutokset ja niiden pirstoutuminen.

Salosta löytyy useita upeita ja ainutlaatuisia luontokohteita, joiden säilyminen voidaan suojelulla varmistaa. Jokamiehen oikeudella voit tutustua luonnonsuojelualueisiin, kunhan et häiritse asukkaita etkä luontoa.

Varsinaisten luonnonsuojelualueiden lisäksi voidaan rauhoittaa harvinaisen (uhanalaisen) lajin esiintymispaikkoja sekä harvinaisia elinympäristöjä.

Natura 2000 verkoston kohteita on Suomessa 1858 kpl, joista Salossa sijaitsee 26 kpl.

Ympäristönsuojeluun liittyvän valvonnan tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja jo tapahtuneesta pilaantumisesta aiheutuneiden haittojen korjaaminen. Lisäksi valvonnan tavoitteena on jätteistä ja jätehuollosta aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen ja jätteiden hyötykäytön edistäminen. Valvonnan kohteina ovat mm. ympäristönsuojelulain nojalla lupa- ja ilmoitusvelvolliset laitokset ja toiminnat, muu teollinen toiminta, rakentamisen meluntorjunta ja jätehuolto sekä vesilain ja vesihuoltolain mukaiset valvontakohteet. Valvonnassa seurataan ja tarvittaessa hallinnollisia keinoja käyttäen huolehditaan siitä, että päästöjä pinta- ja pohjavesiin, ilmaan ja maaperään ehkäistään sekä edistetään meluntorjuntaa, vähennetään haitallisten aineiden käyttöä ja huolehditaan, että jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely toimivat lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Salon ympäristönsuojelu valvoo ympäristön roskaantumista asukkaiden ilmoitusten perusteella. Roskaaja tai alueen haltija (omistaja) on velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Ympäristönsuojelu tarkastaa roskaantuneet alueet. Siivoukseen annettu aika vaihtelee roskaantumisen laadusta riippuen.

Toimi näin

Jos havaitset ympäristön roskaantuneen, toimi näin:

Kiinteistön jäteastioiden vieressä on isokokoisia jätteitä, vaarallisia jätteitä tms.: ilmoitus isännöitsijälle

Yleisen hyötyjätepisteen (paperi, lasi, metalli) astioiden vieressä on isokokoisia jätteitä, vaarallisia jätteitä tai astiat ovat liian täynnä: ilmoita asiassa merkitylle tyhjentäjälle tai kaupungin ympäristönsuojelulle

Kiinteistön pihalla on hylätty auto: ilmoita isännöitsijälle

Yleisellä alueella on hylätty auto: ilmoita Salon kaupungille. Ilmoita auton tarkka sijainti, merkki, väri ja rekisterinumero, jos kilvet ovat jäljellä.

Puistossa, metsässä, tien varressa tai muulla yleisellä alueella on jätesäkkejä, huonekaluja, kodinkoneita, vaarallisia jätteitä, puutarhajätekasoja tms.: ilmoita ympäristönsuojeluun roskaamisilmoituksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Luonnonsuojelualueilla on aluekohtaisia rajoituksia. Kasvien ja perhosten kerääminen on kiellettyä, sienestäminen ja marjastaminen kuitenkin useimmilla luonnonsuojelualueilla on sallittua. Luonnonsuojelualueilla on yleensä opastaulut, jotka kertovat, mikä kyseisellä alueella on sallittua, mikä kiellettyä.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 15.4.2021