suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Ympäristötarkastajat valmistelevat ympäristölupia lautakunnan ratkaistavaksi.

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Ennen lupahakemuksen jättämistä sinun on hyvä ottaa etukäteen yhteyttä Kotkan kaupungin ympäristökeskukseen ja keskustella lupahakemukseen ja sen käsittelyyn liittyvistä asioista asiaa käsittelevän ympäristötarkastajan kanssa.

Toimita ympäristölupahakemus sähköisesti lupapiste.fi palvelun kautta tai paperinen ympäristölupahakemus Kotkan kaupungin ympäristökeskukseen kolmena (3) kappaleena.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Ympäristöluvan haltijalle asetetaan luvassa määräyksiä liittyen esim. toiminta-aikoihin, päästörajoihin ja tarkkailuun.

Määräysten sisältö voi vaihdella toiminnan luonteesta ja laajuudesta riippuen.

Ilmoita toiminnan muutoksista ja lakkaamisesta lupaviranomaiselle.

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.


Määräaika

Jätä lupahakemus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, huomioiden käsittelyaikojen pituus.

Käsittelyaika

Vähintään 4 kk.

Voimassaoloaika

Määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva lupa. Voidaan hakemuksesta myöntää myös muutoksenhausta huolimatta vakuutta vastaan (YSL 199 §).

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee tai alkaa tuottaa päästöjä tai jos siinä tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tulee saada myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Palvelun toteuttaa

Kotkan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kotkan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 30.12.2022