suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Ympäristökorvaus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristökorvaus on pinta-alaperusteinen korvaus, joka koostuu toimenpiteiden toteuttamisen aiheuttamista kustannuksista ja tulonmenetyksistä. Ympäristökorvauksen ympäristösitoumukseen sisältyvät toimenpiteet muodostavat työkalun maatalouden ympäristökuormituksen vähentämiseen.

Ympäristökorvausta maksetaan tilakohtaisesta toimenpiteestä ja lohkokohtaisista toimenpiteistä. Tilakohtaisesta toimenpiteestä maksetaan korvausta koko tilan sitoumusalalle ja lohkokohtaisista niille lohkoille, joilla toimenpidettä toteutetaan.

Tilakohtainen toimenpide: Ravinteiden tasapainoinen käyttö

Lohkokohtaiset toimenpiteet

• Lietelannan sijoittaminen peltoon

• Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

• Valumavesien hallinta

• Ympäristönhoitonurmet

• Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla

• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

• Peltoluonnon monimuotoisuus

• Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristökorvauksen sitoumusaika on viisi vuotta. Sitoumusaikaa voidaan jatkaa vuosittain. Sitoumuksen vähimmäispinta-ala on viisi hehtaaria ja puutarhakasveja kasvattavalla tilalla yksi hehtaari. Ikävaatimuksena on vähintään 18 vuoden ikä.

Ympäristösitoumuksen antaminen tai sitoumusalan lisääminen on ollut rajoitettua vuoden 2015 jälkeen.

Kun sitoudut ympäristökorvaukseen, sitoudut tilakohtaiseen toimenpiteeseen, jolloin sinun tulee noudattaa ympäristökorvauksen sitoumusehtoja koko tilallasi. Tilakohtaisen toimenpiteen lisäksi voit valita lohkokohtaisia toimenpiteitä, joiden määrää ei ole rajoitettu sitoutumisen yhteydessä. Lohkokohtaisia toimenpiteitä tulee noudattaa lohkolla ajallisesti toimenpiteen ehtojen mukaan, joka voi olla esimerkiksi suojavyöhykkeen osalta koko sitoumuskausi.

Sitoumuksesi raukeaa, jos sitoumusala laskee alle vähimmäisalan tai kyseessä on ylivoimainen este. Jos luovut muutoin sitoumuksestasi kesken sitoumuskauden, maksettu korvaus peritään takaisin koko sitoumusajalta.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 11.3.2021