suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Yleislääketieteen osasto Y0

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan yleislääketieteen alaan kuuluvia sekä palliatiivista ja saattohoitoa tarvitsevia potilaita. Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole. Osasto on saanut palliatiivisen erityispätevyysyksikön tunnustuksen vuonna 2016.

Osastolla on yhteensä 23 potilaspaikkaa. Osastohoitoon tullaan joko päivystyksellisesti tai jatkohoitoon esim. muilta erikoisaloilta. Osastohoito edellyttää lääkärin lähetettä tai palliatiivisen poliklinikan potilaan kanssa tehtyä sopimusta tukiosaston käytöstä, jolloin erillistä lähetettä ei tarvita. Tukiosaston käyttö koskee saattohoidossa olevia tai palliatiivisia potilaita, silloin kun potilaan oireet vaativat osastohoitoa.

Osaston toiminnan tavoitteena on edistää potilaan terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua ottaen huomioon myös hänen läheistensä hyvinvointi ja jaksaminen, joka pitää sisällään saattohoitopotilaiden omaisten ja läheisten saattamista elämään potilaan kuoleman jälkeen. Osastohoito tähtää selviytymiseen omassa kodissa tai muussa tarkoituksenmukaisessa ympäristössä. Osastoilla tapahtuvan hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on aina ensisijaisesti se, että potilas pärjää kotona tai muussa ympäristössä, josta hän on hoito- tai kuntoutusjaksolle tullut joko ilman palveluita tai erilaisten palveluiden turvin.

Osastolla kehitetään potilaslähtöistä hoitotyötä ja kuntoutusta yleislääketieteellisille sekä palliatiivisille että saattohoitopotilaille. Kehittämiseen kuuluu myös lääkehoidon kokonaisarviointityötä eli lääkehoidon seurantaa, vaikutusten arviointia ja lääketurvallisuuden edistämistä yhdessä osastofarmaseutin kanssa.

Osasto tekee yhteistyötä alueemme eri toimijoiden kanssa mm. muiden erikoissairaanhoidon erikoisalojen, avoterveydenhuollon, sosiaalityöntekijän, sairaalapastorin, osastofarmaseutin, palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan kanssa sekä syöpäyhdistyksen kanssa. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat mm. Oulun yliopistollinen sairaala sekä muut sairaalat.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Lyhytaikaisesta osastohoidosta peritään hoitopäivämaksu ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta tuloihin perustuva kuukausimaksu.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Palvelusta vastaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Päivitetty: 21.9.2021