suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Lappeenrannan kaupunki
Alue: Lappeenranta
Palvelun kieli: suomi

Yleiskaavan tarkoituksena on Lappeenrannan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yksittäisen kaavahankkeen etenemistä voit seurata Lappeenrannan kaupungin nettisivuilta "vireillä olevat kaavat".


Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Lappeenrannassa kaavahankkeiden tiedottamistapa valitaan asian laajuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella. Tiedottaminen toteutetaan

havainnollisesti ja selkeästi siten, että voit arvioida hankkeen merkitystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin, kaavakarttoihin ja kaavaselostuksiin voit tutustua kaupunkisuunnittelussa Lappeenrannan kaupungintalon kolmannessa kerroksessa ja Lappeenrannan kaupungin internet-sivuilla.


Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Lappeenrannan kaupunki