suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella osayleiskaavana tai vaiheittain. Osallisilla on mahdollisuus saada tietoa suunnittelusta ja osallistua siihen. Kaavasuunnitelmiin voi vaikuttaa eri tavoin kaavoituksen eri vaiheissa.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kun yleiskaavan suunnittelu alkaa, voi vireilletulleeseen kaavahankkeeseen esittää mielipiteensä. Mielipiteen voi esittää kirjallisena tai lähettää sähköpostilla kirjaamoon. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä kaupunkisuunnitteluun.

Kun yleiskaavaluonnos on valmis ja laitetaan nähtäville, siitä voi nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä. Mielipiteen voi esittää kirjallisena tai lähettää sähköpostilla kirjaamoon. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä yleiskaava-arkkitehtiin joko soittamalla, sähköpostitse, kirjeitse tai sopimalla tapaamisesta.

Kun kaupunginhallitus asettaa nähtäville yleiskaavaehdotuksen, voi ehdotukseen nähtävilläoloaikana jättää muistutuksen kirjallisena tai lähettää sähköpostilla kirjaamoon. Yleiskaavatyöhön nähtävilläoloaikana jätettyyn muistutukseen saa vastineen kaupunkisuunnittelusta.

Yleiskaavoitukseen liittyen järjestetään tarvittaessa myös keskustelutilaisuuksia, joihin osallistumalla voi vaikuttaa suunnitelmiin ja saada ajankohtaista tietoa suoraan asiantuntijoilta. Seuraa yleiskaavojen etenemistä kaupungin verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKokkolan kaupunki
Palvelusta vastaaKokkolan kaupunki
Alue Kokkola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 16.3.2020