suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Yksityisteiden perusparannus- ja kunnossapitoavustuksia haetaan vuosittain erikseen ilmoitettavana aikana.

Myönnämme vuosittain yksityisteille avustuksia hakemusten perusteella. Avustukset tulee kohdentaa yksityistien kunnostukseen.

Toimi näin

Sähköinen haku aukeaa noin kuukautta aiemmin, jolloin palvelupisteistä ja kaupungin nettisivuilta on saatavana paperisia lomakkeita.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten maksamisessa on käytössä järjestelmä, missä jokaiselle yksityistielle päätetään sen kunnossapitoluokka ja avustettava pituus. Tämän järjestelmän valmistelu aloitettiin lähettämällä tiekunnille tietojenkeräyslomake. Tiekuntien antamien tietojen, tiehallinnon tekemien kunnossapitoluokkapäätösten ja entisten kuntien tekemien luokitusten perusteella yksityisteille päätettiin kunnossapitoluokat. Avustettavaa pituutta määritellessä otetaan huomioon tien ulottuvuus (tien pituus ja mahdolliset haarat), vakituinen asutus sekä läpikulkuteissä sen jatkuminen yhtenäisenä valtion, kunnan tai toisen tiekunnan tiehen. Kaupunkikehityslautakunta päättää vuosittain kunnossapitoluokkien avustusmäärästä e/km, jolloin myönnettyjen avustussummien laskeminen yksinkertaistuu ja avustukset saadaan maksuun hyvissä ajoin keväällä.

Avustusta saavalla tiekunnalla pitää olla kirjallinen tilinpito, joka voidaan tarvittaessa pyytää nähtäväksi myös jälkikäteen. Jos tilinpitoa ei ole pidetty tai siitä ilmenee, ettei avustusta ole käytetty tienpitoon, myönnetty avustus tai osa siitä voidaan periä takaisin.

Jos tiekunta ei ole aiemmin saanut avustusta, tiekunnan tulee palauttaa tietojenkeräyslomake, jotta tielle voidaan määritellä kunnossapitoluokka ja avustettava pituus. Jos tiekunnan olosuhteet ovat muuttuneet (esim. tien varren vakinaisen asutuksen määrä muuttuu), tiekunnan tulee ilmoittaa muutokset tietojenkeräyslomakkeella.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 2.12.2021