suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokolahden kunta

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Ruokolahti
  • Julkinen palvelu

Ruokolahden kunta avustaa yksityisteiden tiekuntia kunnossapitoavustuksin ja perusparannusavustuksin.

Toimi näin

Kunnossapitoavustuksen maksamisperusteena on elokuun 15. päivään mennessä kunnan teknisten palvelujen osastolle saapunut hakemus vaadittuine tietoineen. Elokuun 15. päivän jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Tiekunta on itse vastuussa hakemuksensa toimittamisesta määräaikaan mennessä. Hakemus tehdään lomakkeella, joka on saatavilla kunnan nettisivuilta ja kunnan teknisten palvelujen osastolta.

Perusparannusavustusta haettaessa on ennakkoilmoitus jätettävä kunnan teknisten palvelujen osastolle viimeistään hankkeen aloitusvuotta edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä. Ilmoituksen liitteeksi laitetaan hankkeen kustannusarvio ja aikataulu. Maksatus tapahtuu ELY –keskuksen suorittamien maksuerien jälkeen. Tiekunnan tulee toimittaa ELY –keskuksen maksuilmoitus kunnan teknisten palvelujen osastolle.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Kunnossapitoavustukset:

- Tielle on perustettu tiekunta ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset niin kuin Yksityistielain 50 §:ssä edellytetään sekä tiekunta pitää tiekunnan kokouksen vähintään kahden vuoden välein. Tiekunnan tulee toimia muutoin yksityistielain mukaisesti.

- Tien pituus on vähintään 500 m. Tiellä pitää olla vähintään yksi vakituisesti asuttu talous (kirjoilla ko. tien alueella). Avustusta maksetaan Ruokolahden kunnan alueella olevasta tien osasta.

- Tiekunta on perinyt osakkailta tieyksikkömaksuja maksatusjakson aikana.

Perusparannusavustukset:

- Avustukset koskevat tiekuntia, joilla on pysyvää asutusta ja jotka ovat saaneet sekä ottavat vastaan ELY -keskuksen myöntämän perusparannusavustuksen. Avustuksia maksetaan kulloinkin käytettävissä olevien kunnanvaltuuston hyväksymien määrärahojen mukaan.

- Ennakkoilmoitus kunnalle, kun tiekunnat hakevat valtionavustuksia.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Palvelun toteuttaa

Ruokolahden kunta

Palvelusta vastaa

Ruokolahden kunta
Tekstistä vastaa: Ruokolahden kunta
Päivitetty: 4.3.2024