suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkkalan kunta

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Pirkkala
  • Julkinen palvelu

Pirkkalan kunta avustaa yksityistiekuntien tienhoitoa kahdella vaihtoehtoisella avustusmallilla:

  • rahallisella avustuksella (avustusmalli 1)
  • rahallisella avustuksella ja hoitoluokan 3 mukaisen talvihoidon järjestämisellä (avustusmalli 2)

Avustusmalli valitaan aina kolmen vuoden ajaksi. Viimeksi valittu malli on ajalle 1.10.2021 - 30.9.2024.

Kunta myöntää rahallista avustusta yksityisteiden ...

Toimi näin

Hoitoavustusta haetaan Pirkkalan kunnan verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Peruskorjausavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Mikäli tiekunnan tiedoissa on tapahtunut muutoksia tai kyseessä on uusi tiekunta, pyydämme ottamaan yhteyttä kuntaan tiemestari Markku Koskiseen tai sähköpostitse: yhdyskuntatoimisto@pirkkala.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Palvelun toteuttaa

Pirkkalan kunta

Palvelusta vastaa

Pirkkalan kunta
Tekstistä vastaa: Pirkkalan kunta
Päivitetty: 23.3.2023