suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkkalan kunta

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Pirkkala
  • Julkinen palvelu

Pirkkalan kunta voi tietyillä edellytyksillä tehdä hoitosopimuksia tiekuntien kanssa. Hoitosopimuksen periaatteiden mukaan kunta hoitaa tietyt talvi- ja kesähoitotoimenpiteet ja vastaa liikennemerkkien ja tienimikilpien asentamisesta. Kunta perii tiekunnalta vuosittain 25 % toteutuneista hoito- ja kunnossapitokustannuksista. Tiekunta toimii teillään yksityistielain mukaisena tienpitäjänä. Tiekunnan tehtäviin kuuluvat myös osa hoito- ja kunnossapitotöistä sekä tien perusparantaminen. Yhdyskuntalautakunta voi myöntää avustuksia yksityisteiden perusparannushankkeisiin.

Yksityistieavustukset

Kunta myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustuksia tiekunnille. Avustuksiin ovat oikeutettuja ne tiekunnat, jotka hoitavat itse tiensä kunnossapidon. Yksityisellä tiellä saa kulkea, jos se saa kunnan avustusta tai sen perustamiseen on käytetty julkisia varoja.

Toimi näin

Yksityistieasioita Pirkkalan kunnassa hoitaa tiemestari Markku Koskinen, puh. 050 532 9711. Sähköpostitiedustelut ja vapaamuotoiset hakemukset kunnan kirjaamon sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo@pirkkala.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkkalan kunta
Palvelusta vastaaPirkkalan kunta
Alue Pirkkala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pirkkalan kunta
Päivitetty: 16.9.2021