suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laitilan kaupunki

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Laitila
  • Julkinen palvelu

Yksityistiekunnat voivat hakea avustusta kaupungilta joko tulostamalla ohessa olevan lomakkeen tai hakemalla lomakkeen kaupunginvirastosta. Laitilan kaupunki edellyttää avustuksen saamisen ehtoina, että

•avustettavan tien varrella tulee olla vakituista asutusta

•tiekunnan on kokoonnuttava vuosittain

•hakemus on täytettävä asiallisesti ja allekirjoitettava (hoitokunta: puheenjohtajan ja hoitokunnan jäsenen allekirjoituksilla / ei hoitokunta; toimitsijamiehen allekirjoituksella)

•hakemukseen on liitettävä jäljennös viimeisen tilikauden tilinpäätöksestä

•palautus Laitilan kaupunginvirastoon viimeistään 30.4.

•myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaitilan kaupunki
Palvelusta vastaaLaitilan kaupunki
Alue Laitila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laitilan kaupunki
Päivitetty: 28.10.2021