suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Humppilan kunta

Yksityistieavustukset

 • Palvelu
 • Humppila
 • Julkinen palvelu

Humppilan kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista. Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Toimi näin

Avustuksien hausta ilmoitetaan erikseen kunnan kotisivuilla ja Forssan lehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Hakemuksia on saatavilla kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Hakemuslomake ja liitteet toimitetaan lomakkeen ohjeen mukaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle:

 • hakemus toimitetaan määräajassa
 • tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
 • tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä
 • tie- ja katuverkon tietojärjestelmän tiedot ovat ajantasaiset
 • tiekunta on perinyt tiemaksua edellisenä vuonna
 • tieosuudella on vakituista tai vapaa-ajan asutusta
 • tiekunnalla on ympärivuotinen kunnossapito
 • tie on luokiteltavissa tieluokkaan 1, 2 tai 3

Avustusta on mahdollista saada tien kunnossapitoon.

Avusta ei makseta, mikäli avustuksen myöntämisen edellytykset eivät täyty. Avustusta maksetaan enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHumppilan kunta
Palvelusta vastaaHumppilan kunta
Alue Humppila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Humppilan kunta
Päivitetty: 16.4.2021