suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut

  • Palvelu
  • Sipoo
  • Julkinen palvelu

Sipoon varhaiskasvatuspalvelut tukevat sipoolaisten lasten kasvua ja oppimista yhdessä huoltajien kanssa.

Perheet voivat halutessaan hakea varhaiskasvatuspaikkaa myös yksityisestä päiväkodista tai yksityisellä perhepäivähoitajalla, tai palkata hoitajan kotiin yksityisen hoidon tuella tai kotihoidon tuella.

Yksityiset päiväkodit toimivat joko palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella.

Mikä ...

Toimi näin

Hae yksityiseen päiväkotiin suoraan yksityisen palveluntuottajan omalla hakemuksella.

Hae palveluseteliä kunnalta näin:

  • Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista. Hae suoraan palveluntuottajalta.
  • Päiväkotipaikan varmistuttua, hae kunnalta palveluseteliä sähköisesti täyttämällä eDaisy:ssä.
  • Tee myös tuloselvitys eDaisy:ssä. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa maksavasi korkeinta asiakasmaksua.
  • Liitä hakemukseen myös päiväkodin kanssa tehty palvelusopimus.

Hae yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää Kelalta näin:

Yksityistä kotihoidontukea ja kuntalisää haetaan Kelan lomakkeella WH 1 (Lasten yksityisen hoidon tuki). Yksityisen hoidon tukea voidaan maksaa heti vanhempainrahakauden päätyttyä.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, joka järjestää varhaiskasvatusta. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota varhaiskasvatusta esimerkiksi eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Palvelusta vastaa

Sipoon kunta
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 13.9.2021