suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porvoon kaupunki

Yksityinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Porvoo
  • Julkinen palvelu

Yksityinen perhepäivähoito on kaupungin hyväksymää ja valvomaa toimintaa. Perhepäivähoidonohjaaja on yksityistä perhepäivähoitoa valvova viranomainen.

Hoitajan tulee olla yli 18-vuotias. Lapsiryhmän koko voi olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esiopetuksessa tai koulussa käyvä lapsi.

Yksityisen hoidon tuki antaa perheille mahdollisuuden palkata hoitajan kotiin yksin tai yhdessä toisen perheen kanssa.

Kun hoitaja on löytynyt, perhe ottaa yhteyttä perhepäivähoidonohjaajaan ja sopii haastattelutilaisuudesta. Tapaamisen tarkoituksena on varmistaa, että yksityisen hoidon tuen edellytykset täyttyvät. Perhe työnantajana tekee työntekijän kanssa työsopimuksen. Hoitaja ei voi olla saman talouden jäsen. Jos hoitaja on ulkomaalainen, tulee työlupa-asiat selvittää maahanmuuttoviranomaisten kanssa.

Perheen tulee suorittaa verokortin mukainen ennakkopidätys maksamastaan palkasta. Kela suorittaa ennakonpidätyksen hoitajalle maksamastaan yksityisen hoidon tuesta.

Sosiaaliturvamaksu suoritetaan lääniverovirastolle ennakkopidätyksen yhteydessä. Lisätietoja työnantajille löytyy veronhallinnon verkkopalvelusta osoitteesta www.vero.fi

Työnantajan on järjestettävä hoitajalle työntekijän eläkevakuutus – TyEL sekä lakisääteinen tapaturmavakuutus. Lisätietoja saa vakuutusyhtiöiltä sekä Eläketurvakeskuksesta ja niiden verkkopalveluista www.etk.fi

Lisätietoa löytyy Porvoon kaupungin verkkosivulla (Näin asioit-välilehti)

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen perhepäivähoitajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta ja sen maksusta. Perhe voi hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta. Yksityinen perhepäivähoitaja on yrittäjä, joka tavallisesti järjestää varhaiskasvatusta omassa kodissaan. Ryhmässä voi olla neljä kokopäivähoitoa ja yksi osapäivähoitoa tarvitseva lapsi, joka on joko esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan ryhmään mukaan. Viranomaiset valvovat yksityistä perhepäivähoitoa.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorvoon kaupunki
Palvelusta vastaaPorvoon kaupunki
Alue Porvoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Porvoon kaupunki
Päivitetty: 15.1.2020