suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Yksilöllistetty oppimäärä

  • Palvelu
  • Sipoo
  • Julkinen palvelu

Jos oppilaalla ei tuesta huolimatta ole edellytyksiä suorittaa jotakin peruskoulun oppiainetta hyväksytysti, koulu voi päättää soveltaa kyseisen oppiaineen kohdalla yksilöllistettyä oppimäärää. Tällöin koulu määrittelee oppimisen tavoitteet uudelleen oppilaalle sopiviksi ja riittävän haastaviksi.

Ennen kuin oppimäärä voidaan yksilöllistää, koulu tekee pedagogisen selvityksen, jossa selvitetään op ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen tai perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle sopivia ja riittävän haastavia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä oppiaineittain. Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.

Palvelun toteuttaa

Sipoon kunta

Palvelusta vastaa

Sipoon kunta
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 9.2.2024