suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Yksilöllistetty oppimäärä

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Pirkkalan kunta
Alue: Pirkkala
Palvelun kieli: suomi

Jos oppilas ei tukitoimista huolimatta saavuta yleisen oppimäärän mukaisia keskeisiä tavoitteita hyväksytysti, voidaan harkita oppiaineen tai -aineiden yksilöllistämistä. Yksilöllistäminen on erityistä tukea, joka pohjautuu pedagogiseen selvitykseen.

Yksilöllistämisen yhteydessä oppilaalle laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt niihin oppiaineisiin, joissa hänellä on yksilölliset oppimäärät. Nämä kirjataan oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). HOJKSiin kirjataan myös edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi niissä oppiaineissa, joissa oppilasopiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

Tavoitteet ja sisällöt laaditaan oppilaan oman koulun opetussuunnitelman pohjalta. Arviointi perustuu HOJKS:ssa asetettuihin tavoitteisiin. Yksilöllistettyjen oppiaineiden kohdalla oppilaan todistuksessa on *-merkintä.


Toimi näin

Lisätietoja oppiaineiden yksilöllistämisesta saa sekä koulun rehtorilta että Pirkkalan Lasten ja nuorten koulutuksessa toimivalta Kasvun ja oppimisen tuen koordinaattorilta.


Kenelle ja millä ehdoin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle sopivia ja riittävän haastavia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä oppiaineittain. Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.


Palvelun toteuttaa: 
Pirkkalan kunta