suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaustisen kunta

Yksilöllistetty oppimäärä

  • Palvelu
  • Kaustinen
  • Julkinen palvelu

Oppilas saa tarvitsemaansa yleistä tukea opiskelunsa tueksi opetuksen eriyttämisen avulla. Tehostettua tukea annetaan, mikäli oppilas tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita eri tukimuotoja. Tällöin oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Erityiseen tukeen siirrytään, mikäli tehostettu tuki ei riitä. Tällöin tuen tarpeista tehdään pedagoginen s ...

Toimi näin

Tukitoimia oppilaan oppimisen tueksi voi ehdottaa oma opettaja, erityisopettaja, oppilas itse tai huoltaja. Tukitoimien tarpeellisuudesta keskustellaan arviointikeskustelussa, johon opettajan ja huoltajan lisäksi osallistuu myös oppilas itse. Kaikki arviot sekä selvitykset laaditaan aina yhteistyössä kodin kanssa ja huoltajan suostumuksella. Opettaja on velvollinen esittämään tehostettua tukea ja erityiseen tukeen siirtämistä havaittuaan tuen tarpeet oppilaalla.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle sopivia ja riittävän haastavia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä oppiaineittain. Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.

Palvelun toteuttaa

Kaustisen kunta

Palvelusta vastaa

Kaustisen kunta
Tekstistä vastaa: Kaustisen kunta
Päivitetty: 25.1.2023