suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hyvinkään kaupunki

Yksilöllistetty oppimäärä

  • Palvelu
  • Hyvinkää
  • Julkinen palvelu

Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä tavoitteista ja sisällöistä, myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä voidaan soveltaa. Ne kuvataan riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti oppilaan HOJKSissa. Oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa HOJKSissa määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä.

Luokanopettaja/luokanvalvoja keskustelee oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa sekä on yhteydessä laaja-alaiseen erityisopettajaan ja koulupsykologiin/-kuraattoriin/-terveydenhoitajaan, jotka auttavat tilanteen arvioinnissa. Erityisopettaja huolehtii, että oppilasta opettavat opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö laativat oman osuutensa pedagogiseen selvitykseen.

Rehtori, laaja-alainen erityisopettaja ja koulupsykologi/-kuraattori/-terveydenhoitaja käsittelevät pedagogisen selvityksen yhdessä opettajan kanssa ja merkitsevät kommenttinsa selvitykseen.

Oppiaineiden yksilöllistämistä tai opiskelusta vapauttamista mietittäessä oppilaalle ja huoltajalle tulee antaa tietoa päätöksen merkityksestä oppilaan jatko-opintoihin.

Toimi näin

Ota yhteyttä luokanopettajaan tai luokanvalvojaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle sopivia ja riittävän haastavia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä oppiaineittain. Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHyvinkään kaupunki
Palvelusta vastaaHyvinkään kaupunki
Alue Hyvinkää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hyvinkään kaupunki
Päivitetty: 27.5.2020