suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Humppilan kunta

Yksilöllistetty oppimäärä

  • Palvelu
  • Humppila
  • Julkinen palvelu

Jos oppilas ei pysty saavuttamaan annetusta tuesta huolimatta edes oppiaineen ydinsisältöihin liittyviä tavoitteita, voidaan oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. Oppimäärää ei voida yksilöllistää ilman erityisen tuen päätöstä. Päätöstä on edeltänyt pedagoginen selvitys, jossa on todettu, että oppilaan ei tukitoimista huolimatta arvioida saavuttavan oppiaineessa yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita.

Ensisijaisena tarkoituksena on, että lapsi voi yleisen ja tehostetun tuen avulla saavuttaa oppiaineen yleisen oppimäärän tavoitteet. Jos lapsi ei kuitenkaan pysty saavuttamaan annetusta tuesta huolimatta edes oppiaineen ydinsisältöihin liittyviä tavoitteita, voidaan oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet, keskeiset sisällöt, edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan HOJKSissa (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).

Kenelle ja millä ehdoin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle sopivia ja riittävän haastavia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä oppiaineittain. Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHumppilan kunta
Palvelusta vastaaHumppilan kunta
Alue Humppila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Humppilan kunta
Päivitetty: 6.3.2020