suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maanmittauslaitos

Yhteiset alueet ja niihin liittyvät toimenpiteet

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Osa maa- ja vesialueista on jätetty aikanaan jakamatta eli ne on jätetty kiinteistöjen yhteisiksi alueiksi. Yhteiset maa-alueet ovat yleensä venevalkamia, hiekan- tai turpeenottopalstoja tai vastaavia ja niissä on usein vain muutamia osakaskiinteistöjä. Yhteisellä vesialueella osakaskiinteistöjä voi olla satoja. Osakkaat muodostavat osakaskunnan, joka voi olla järjestäytynyt tai järjestäytymätön. Järjestäytyneen osakaskunnan puheenjohtaja edustaa usein osakaskuntaa esimerkiksi vesijätön lunastuksissa.

Yhteinen alue kuuluu osakaskiinteistöille ns. osuuslukujen suhteessa. Yhteisalueosuudet kuuluvat yleensä kiinteistöihin. Kiinteistörekisteriotteesta selviää kuuluuko kiinteistöön osuus johonkin yhteiseen alueeseen. Osuuden yhteiseen alueeseen voi myydä ja ostaa ilman että maa vaihtaa omistajaa samoin kuin kiinteistön tai sen osan. Yhteisalueosuudelle on haettava lainhuuto ja se muodostetaan tilaksi lohkomistoimituksessa. Osuus yhteiseen alueeseen tuo mukanaan oikeuden käyttää aluetta esimerkiksi hiekanottoon, kalastukseen tai veneen säilyttämiseen osakkaiden sopimien pelisääntöjen puitteissa.

Kaksi tai useampi yhteinen alue voidaan yhdistää ja muodostaa niistä uusi yhteinen alue jos osakaskunnat niin päättävät. Yhteisten alueiden yhdistäminen tehostaa osakaskunnan hallintoa ja laajentaa osakaskiinteistöjen käyttöoikeuden laajemmalle alueelle.

Yhteinen alue voidaan jakaa ja liittää osakaskiinteistöihin joskin tällainen on harvinaista. Myös yksittäinen osakaskiinteistö voi hakea osuutensa erottamista ja liittämistä kiinteistöön.

Metsäkiinteistön liittäminen yhteismetsään tai oman yhteismetsän perustaminen on järkevä vaihtoehto esimerkiksi silloin kun kiinteistöä ei haluta perinnönjaossa jakaa tai jos metsäasioiden hallinnointi tuntuu raskaalta.

Toimi näin

Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella, jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Kenelle ja millä ehdoin

Yhteisen alueen omistaja on oikeutettu saamaan osuutensa erotetuksi, jos erottaminen ei aiheuta muille osakkaille merkittävää haittaa. Yhteisen vesialueen osalta lisäedellytyksenä on, että jakamiseen on erityinen syy. Jaolla ei voi erottaa koski- tai yhteismetsäosuutta.

Oman kiinteistön liittäminen olemassa olevaan yhteismetsään edellyttää sopimusta yhteismetsän kanssa. Uuden yhteismetsän perustaminen edellyttää perustamissopimusta ja ehdotusta yhteismetsän ohjesäännöksi muiden tulevien osakaskiinteistöjen omistajien kanssa.

Palvelu on maksullinen.

Yhteisten alueiden yhdistämisessä ja yhteisen alueen jaossa maksu määräytyy käytetyn työajan mukaan.

Yhteismetsätoimitus maksetaan valtion varoista lukuunottamatta toimituksen yhteydessä mahdollisesti tehtäviä rajankäyntejä ja ylimääräisten rakennuspaikkojen lohkomisia.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaanmittauslaitos
Palvelusta vastaaMaanmittauslaitos
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Maanmittauslaitos
Päivitetty: 11.1.2022